Импресум

Новинско-издавачко д.о.о. "Златарске вести"

Директор и главни и одговорни уредник:

Жељко Дулановић

Новинар:

Розита Поповић

Телефон редакције: 033/61-194

Email: zlatarske@ptt.rs

Сајт www.varoske.net  је уписан у Регистар медија под регистарским бројем  IN000604

Лист "Варошке новине" је уписан у Регистар медија под регистарским бројем NV000745